Hoeveel plaats krijg ik voor het exposeren van mijn werken?
De hele door u gehuurde stand staat tot uw beschikking. U moet wel binnen de standruimte blijven en mag niets in de gangpaden plaatsen. U kunt op het aanmeldformulier zelf de standgrootte kiezen (vanaf 1x4 meter).

Kan ik mijn stand delen met een collega?
Ja, dat kan vanaf een minimale standgrootte van 1x5 meter. Wel moet uw collega zich ook aanmelden en er gelden enkele bijzondere bepalingen, die u hier vindt: voorwaarden voor het delen van een stand

Ik ben voorzitter van een vereniging, kunnen wij als groep deelnemen?
Als u geïnteresseerd bent in de mogelijkheden voor een grote groepsstand kunt u uw wensen mailen naar Ashton Broeders, via info@kunstdagen.nl.

Is korting op deelname aan de Nationale Kunstdagen mogelijk?

De organisatie voor een professionele beurs als de Nationale Kunstdagen met stands met harde wanden, verlichting per stand, professionele promotie en bemanning, de huur van de evenementenhal, enzovoorts, brengt nu eenmaal kosten met zich mee. De bijdrage van de deelnemende kunstenaars in de kosten van de Nationale Kunstdagen is zo laag mogelijk. Omdat niet alle kosten worden toegerekend en de donateurs van Stichting Kunstweek én de hulp van vrijwilligers de kosten drukken, zijn de kosten minder dan 1/3 van de kosten van een beurs waar galerieën hun kunstenaars tonen.
Leden van de Nationale Associatie voor Beeldend Kunstenaars (www.NABK.nl) krijgen nog een extra korting op de bijdrage aan de kosten. Nog meer korting is niet mogelijk.

Wanneer krijg ik de gratis toegangskaarten die bij mijn deelname aan de Nationale Kunstdagen zijn inbegrepen?
U ontvangt uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de Nationale Kunstdagen per e-mail informatie over hoe u uw relaties kunt uitnodigen tot een gratis bezoek aan de kunstbeurs.

Wie bepaalt of mijn werken voor publiciteit worden gebruikt?
De organisatie bepaalt welke werken op de website, op de posters of bij andere uitingen worden geplaatst. U heeft bij aanmelding gekozen voor een promotie- en publiciteitspakket. Daarbij staat aangegeven waar uw naam en/of afbeelding minimaal wordt getoond. Discussie over de keuzes van de organisatie is niet mogelijk.

Mag ik de geëxposeerde kunstwerken verkopen?
Ja, dat mag. Sterker, dat is de bedoeling. U mag passerende bezoekers aanspreken met het doel hen te informeren en hun belangstelling voor koop te stimuleren. (Respecteert u echter de vrijheid van de bezoekers: zij moeten alle gelegenheid hebben om in rust de geëxposeerde werken te bezichtigen.) Ook mag u visitekaartjes, kunstkaarten en folders afgeven. En verder kunt u afspraken maken voor vervolgcontacten per e-mail, bij de belangstellenden thuis, bij u op uw atelier of werkplaats, of op andere wijze. Dat laatste adviseren we u: u kunt dan tijdens de beurs uw aandacht besteden aan andere belangstellenden en later in alle rust met de geïnteresseerden uw werken in uw atelier laten zien.

Als iemand mijn werk wil kopen, hoe kan dan betaald worden?
Dat is aan u. Boter bij de vis is het meest gebruikelijke: de koper betaalt u de volledige koopprijs en u geeft het werk meteen mee.
Maar u kunt ook afspreken dat de koper een aanbetaling doet en vervolgens bij bezorging van het werk het resterende bedrag betaalt. Bij de Nationale Kunstdagen heeft de organisatie een pinapparaat. Onder vooraf aangegeven voorwaarden, incasseert de organisatie voor u de gepinde koopprijs en maakt de volledige koopprijs, onder aftrek van kosten die vanuit het pinbedrijf aan de organisatie wordt berekend, vervolgens op uw rekening over.

Moet ik tijdens de Nationale Kunstdagen zelf aanwezig zijn?
Ja, van u wordt verwacht dat u zelf aanwezig bent. Alleen bij ziekte of een andere dringende reden kunt u zich laten vertegenwoordigen en u kunt uw werken ook onbemand achterlaten. Maar het is wel verstandig om bij uw geëxposeerde werken te zijn. Dan kunt u uw werk toelichten en heeft u de meeste kans op directe verkoop en/of het maken van vervolgafspraken.

Moet ik zelf mijn kunstwerken komen brengen en halen?
Nee, dat hoeft niet. U mag iedereen uw werken laten brengen en halen, mits dit gebeurt binnen de tijden die voor het op- en afhalen zijn gesteld. We raden u wel aan om uw stand zelf in te richten. Dan bepaalt u immers zelf hoe uw werken komen te hangen of te staan.

Wanneer moet ik mijn werken brengen en halen?
De inrichting vindt plaats op de vrijdag voorafgaand aan de beursdagen, tussen 12.00 en 19.00 uur. Deelnemers aan de Nationale Kunstdagen krijgen tijdig bericht over de tijd van inrichting. Het is niet mogelijk om eerder of later in te richten dan de datum en tijd die door de organisatie is aangegeven.

Zijn mijn werken verzekerd?
Als u lid bent van de NABK zijn uw werken via deze vereniging verzekert, wanneer u het betreffende formulier tijdig instuurt. Als u géén lid bent van de NABK dient u zelf zorg te dragen voor een verzekering.

Ik heb een fout gemaakt in mijn aanmelding. Hoe kan ik dat herstellen?
Stuur een e-mail naar info@kunstdagen.nl en vermeld daarbij dat u zich al heeft ingeschreven en iets wilt veranderen.

Kan ik na ontvangst van de bevestiging van mijn deelname nog iets veranderen of aanvullen?
Ja, dat kan meestal. Stuur een e-mail naar info@kunstdagen.nl en vermeld daarin dat u zich al heeft ingeschreven en wat u wilt veranderen.

Kan ik in mijn stand (uitnodigings)kaarten en folders leggen?
Om de beurs ordelijk en overzichtelijk te houden, worden de stands bij voorkeur vooral gebruikt voor expositie van de kunstwerken. Folders en visitekaartjes kunt u op een documentatieplateau leggen dat door de organisatie kosteloos beschikbaar wordt gesteld.

Mag ik de verkoopprijs van mijn werken aangeven?
Ja, dat mag, sterker, we raden u aan om de prijzen (op bescheiden wijze) aan te geven. U mag de prijzen op maximaal formaat 10 (b) x 5 (h) centimeter aangeven.

Welke kleur hebben de wanden van de stands?
De (harde) wanden van de stands zijn gebroken wit. Daar is voor gekozen omdat de meeste mensen thuis in de woonkamer ook min of meer witte muren hebben.

Is er bedekking voor de tafel. Zo ja, hoe ziet die eruit?
Ja, bij een (gehuurde) tafel krijgt u een egaal zwarte afdek-rok, die aan drie kanten (vrijwel) tot op de grond komt. Alleen de achterkant blijft open (als de tafel met de lange kant naar het publiek staat).

Hoeveel bezoekers worden verwacht?
De publiciteit is veel omvattend en door inschakeling van relatief veel media, het gebruik van posters, folders en andere informatiedragers, worden relatief veel bezoekers verwacht.
Naast veel positieve publiciteit door de organisatie en de deelnemers is het weer van grote invloed op het aantal bezoekers. Veel regen en sneeuw heeft een negatieve invloed op het aantal bezoekers. Onder normale (weers)omstandigheden verwacht de organisatie dat ruim 2.500 kunstliefhebbers de Nationale Kunstdagen zullen bezoeken.

Waarom moeten bezoekers voor toegang tot de Nationale Kunstdagen betalen?
Een toegangsprijs selecteert de bezoekers. Zelfs al een geringe toegangsprijs maakt het verschil tussen binnenlopende passanten die niet in kunst geïnteresseerd zijn en kunstliefhebbers, -kopers en -verzamelaars die serieus in hedendaagse kunst geïnteresseerd zijn. Overigens krijgen de deelnemende kunstenaars de mogelijkheid om hun gasten kosteloos de Nationale Kunstagen te laten bezoeken en krijgen bijvoorbeeld ook Vrienden van Stichting Kunstweek twee gratis toegangskaarten aangeboden.

Hoe weten de bezoekers welke kunstenaars aan de Nationale Kunstdagen deelnemen?
De deelnemende kunstenaars staan op de website van de Nationale Kunstdagen vermeld.
Op de beurs zelf, zijn alle stands voorzien van de namen van de kunstenaars.
En niet tot slot krijgen de deelnemende kunstenaars badges waarop hun namen staan gedrukt.

Mag ik me laten assisteren bij het inrichten van mijn stand?
Ja zeker, als uw hulp zich maar (aan)meldt bij de ontvangstbalie. U ontvangt bij registratie tijdens de inrichting ook twee badges: één voor u als kunstenaar en één voor uw assistent. Met de badge kan uw assistent gedurende de openingstijden de beurs tussentijds verlaten en weer betrede, zonder dat hij/zij een toegangskaart nodig heeft.

Hoe bevestig ik mijn kunstwerken in mijn stand?
Sculpturen plaatst u op de grond of op door u zelf meegebrachte sokkels. Voor hangende werken krijgt u perlondraden tot uw beschikking. Bij elke perlondraad krijgt u twee haken: met de s-haak hangt u de perlondraad om de bovenkant van de stand-wand en met de andere haak, die verstelbaar is, hangt u het werk aan de perlondraad. De perlondraden kunnen werken tot 13 kilo dragen. Wel worden bij werken die zwaarder zijn dan 8 kilo, voor alle zekerheid twee perlondraden per werk aangeraden. Er mag niet worden gespijkerd of geschroefd in de wanden.

Moet ik ook betalen als ik op de wachtlijst sta?
Nee, bij plaatsing op de wachtlijst hoeft u geen kosten te betalen.

Zie voor meer antwoorden op mogelijke vragen ook de deelnamevoorwaarden.